Lagunen står inför att byta sina bryggor. Det medför troligen den största höjningen av våra avgifter efter kommunens arrendeökning. Det är dock ingen som ramlar i sjön och min enda åsikt är att beslutet kan få ta tid så det blir väl förankrat hos oss medlemmar. Vilken typ av bryggor det ska vara och vad det får kosta finns det säkert många åsikter om. Bilden är från informationsmötet i aprili.

Jag har lagt till vid många bryggor genom åren. Följande är vad jag kommit fram till är bäst för flertalet av Lagunens bryggor utan att vara expert på bryggsystem.

Flytbryggor med en Y-bom för varannan båtplats

Fördelen är att det är lätt att lägga till och förtöja vid sådana bryggor. Viktigt inte minst för nybörjare. Förtöjningarna behöver inte anpassas till olika vattenstånd. Y-bommarna ska kunna gå att kliva av på i båtens sidled med tillräcklig bredd och bärighet. Lagunen kan dessutom omdisponera plats för olika båtbredder mellan de två Y-bommarna om behov uppstår utan att påla om. Jag ser Svanemøllehavnen i Köpenhamn som ett föredöme. Enstaka bryggor med samma system finns i Simrishamn. Alla erfarenheter bör tas tillvara både från oss medlemmar i Lagunen såväl som från andra hamnar så långt det är möjligt.

Fören förtöjs diagonalt mellan Y-bom och brygga och får därmed en fast punkt.

Båtar som är kortare eller längre än Y-bommen kan nyttja samma akterförtöjning. Det går ofta lättare att kliva av eller på båten via Y- bommen än från fören. Viktigt inte minst för handikappade.

Bryggorna i Svanemøllen består av armerad betong över pontonerna. Flytbryggorns följer vattennivån i höjdled längs istampade stålrör med ca 45 cm diameter som är fyllda med betong.


Ystad

Ystad har bara Y-bommar. (Det är väl därifrån staden fått sitt namn?:-). De är av lite olika slag.

För de lite större båtarna har man samma system som i Svanemøllen, en Y-bom för varannan båt som bilden visar. Det går att kliva på alla Y-bommar. De mellanstora båtarna har en Y-bom på var sida. En bred som det går att kliva på åt det ena hållet som man delar med grannen till höger och en smal som man delar med grannen till vänster (eller tvärtom). För de mycket små båtarna finns sådana Y-bommar som vi har på G-bryggan.

Panta Rei – ”Allt flyter ” enligt HeraclitYus – Ett vanligt båtnamn.