”Föreningens webbplats är en viktig informationsförmedlare både internt och externt. Föreningens webbsidor fungerar som ett skyltfönster utåt och har en viktig roll bland annat då det gäller medlemsvärvning. Föreningens webbsidor ger en komprimerad bild av föreningen, dess verksamhet och värden. Det är viktigt att överväga vilka egenskaper man främst vill föra fram. Detta utgör grunder för hur webbsidorna planeras och byggs upp. … <fortsättning>”
Citat Föreningsresursen

Förutom att vår hemsida ska fungera både för oss och våra gäster i husbilar och båtar ska den också göra ett gott intryck på alla som besöker sidan. Något som vi stolt kan dela och som höjer Lagunen som varumärke. För att åstadkomma detta krävs inte bara god design och snabba uppdateringar. Det handlar mindre om teknik än hur arbetet organiseras.

Jag har sett flera hemsidor i Lagunens historia som kommit och gått. Gemensamt är att de startats och drivits av en person. När denne tröttnat har sidan lagts ner. Det finns på detta område, liksom på så många andra, medlemmar som vill bidra med sin kompetens med liv och lust. Gruppen som jobbade med vår klubbtidning, Lagunenbladet, kan ses som ett föredöme. Jag ingick i redaktionen och där fanns kunniga i typografi, text, foto, teknik och annonsförsäljning. En medlem var kanske med några år och avlöstes sedan av andra medan tidningen fanns i 15 år.

Webbgruppen kan också tänkas ta fram attraktiva trycksaker med tex hamnordningen eller annan information, affischer för fester och liknande. En omfattande kunskap om hamnen byggs upp av medlemmarna i gruppen som kan vara till nytta på många sätt. Idag är det Runar som ensam sköter hemsidan. Förutom att vara vår ordförande och föredömligt aktiv i kappseglingsklubben har han sitt ordinarie jobb och familj att tänka på så hans ambitionsnivå är på ett sätt beundransvärd.

Jag har skrivit en motion om detta. Känner du dig redan nu manad att ingå i en sådan grupp så vänligen kontakta mig. Det samma om du vill stödja motionen genom att skriva under den. Här är motionen Arbetsgrupp för Lagunens hemsida.

Jag måste framhålla att den hemsida du tittar på nu inte är något föredöme. Det finns andra medlemmar med större kompetens på området. Detta är mera Gammal man gör så gott han kan. Jag kan dock se till att detta projekt kommer igång.
Bilden visar en grupp jag ledde inom Lunds kommun 1997. Jag kallade projektet för Webbstugan. Detta nyord fick sedan en stor spridning.

Om du vill städja motionen och skriva under så ta vänligen kontakt med mig. Fyller du i formuläret nedanför tar jag kontakt med dig.