Visste du att du är med i två föreningar?
Andelshamen Lagunen är, som namnet säger, till för oss som har köpt båtplats i hamnen och därmed äger andelar i den. (Jämför med en bostadsrättsförening.)
Båtsällskapet är till för aktiviteter: Kurser, föredrag, jollesegling, båtloppis, båthusfest … Det framgår ju nästan av namnet sällskap. I Båtsällskapet kan inte bara de som äger en båtplats vara med utan också familjemedlemmar och juniorer som vi tyvärr inte har några längre. ”Annan medlem” är de som av åldersskäl eller annan anledning inte kan ha båt längre men ändå vara med i gemenskapen. . Det finns också momsfördelar med att ha två föreningar men det är en annan femma. (Kanske lite mera värt än fem kr eller rentutav en fem-etta:-).

Kappseglingsklubben är en fristående förening som har ett avtal med Båtsällskapet.

I Sveriges grundlag står ”All makt utgår från folket”. För en förening gäller ”All makt utgår från medlemmarna”. I en förening är det medlemmarna som utser styrelsen mm. Engagerar sig inte medlemmarna får de skylla sig själva om föreningen inte sköts som den borde. Att enbart klaga är därför inte meningsfullt. De flesta förtroendevalda (det heter faktiskt så) lägger ner sin själ i sitt uppdrag och det kan vara mycket otacksamt att ta på sig en roll i en styrelsen. Därför kan det vara svårt att få personer att ställa upp. Detsamma gäller för övrigt fritidspolitiker. Tänk på det när du klagar och försök vara lösningsorienterad. Det är vår styrelse som har Pia, Jane och Simon som anställda.

På fem minuter kan du få reda på hur en förening fungerar om du inte visste det förut:
Här finns föreningskunskap i ett nötskal

Lagunen är mycket mera än en marina!

Lagunen tillhör inte någon kommun eller företag. Den är din! Årsstämman är Lagunenshögsta beslutande organ I vårt fall är det två medlemsmöten efter varandra eftersom vi har två föreningar, Andelshamnen och Båtsällskapet. För att krångla till det heter det föreningsstämma respektive årsmöte men här kallar jag det Lagunens årsstämma för enkelhets skull. Årsstämman är i november och den bör du givetvis gå på. Du får reda på hur vi ligger till ekonomiskt, du har inflytande över vilken styrelse vi ska ha, får rösta om styrelsens förslag (propositioner) och våra egna förslag (motioner) mm. Under Övriga ärenden kan du ta upp annat du har på hjärtat. Dessutom brukar men få en pizzabit och kan lära känna såväl styrelsen som andra medlemmar.

Frantidsgruppen

Jag tänker mig Framtidsgruppen som en startmotor för olika aktiviteter inom Båtsällskapet som sedan kan knoppas av. Framtidsgruppen kan också vara en resurspool för styrelsen. Jag har själv relativt stor erfarenhet av föreningar. Förutom som medlem i fyra båtklubbar har jag varit med att starta flera föreningar. Mest energi la jag på en helt ny branschorganisation, Svensk programvaruindustri. Jag hoppas med min erfarenhet kunna bidra till Lagunens utveckling. Kan du tänka dig att ta rodret för en ny aktivitet. Tag vänligen kontakt med mig!

Ett litet skämt till sist.
Pessimisten till optimisten: – Värre än så här kan det inte bli.
Optimisten: – Jo, det kan det visst det!