BIO

Sådana erfarenheter som ev. kan komma Lagunen till nytta

Båtliv
Medlem i Lagunen 27 år (och ständigt sett den förbättras).
Medlem i Lindeshamns båtklubb 18 år (parallellt).
Medlem i Segelsällskapet Roxen 13 år.
Medlem i Svenska Kryssarklubben 40 år (Kan rekommenderas SXK).

Exempel på föreningar jag varit med att starta och suttit i styrelsen för
Ett nätverk av företag i Linköping – SMIL.
Svensk Programvaruindustri, nu Swedish Software inom Företagarna.
Svenska dataföreningen, Östra kretsen.

Övrigt
Jag har gjort en många misstag och lärt av dem.